Intranätet är under utformning

Vi håller på och utvecklar ett intranät för alla hyresgäster på Kometen. Här kommer du att kunna boka möteslokaler, hitta adresser till lokala cateringfirmor, få teknisk support och mycket annat. Dessutom kommer det att finnas ett forum där man kan bjuda in till gemensamma träffar, skicka ut förfrågningar och lägga ut allmännyttig information. Intranätet kommer tas i drift i slutet av augusti/början av september.