Inflyttning i sommarvärme

När de flesta av oss gick på sommarledighet var det full aktivitet på Kometen. De kommunala bolagen, Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB, Staffanstorps Kommunfastigheter AB och Staffanstorps Reningsverk AB, flyttade in i sina kontor på första våningen. Kaffemaskinen har redan blivit den gemensamma mötesplatsen.