Miljön i fokus

För oss som har planerat och utvecklat företagshotellet Kometen är det en självklarhet att miljön ska stå i fokus för alla beslut. Detta innebär att vi ser Kometen som ett helhetskoncept med miljön som tema. Redan från byggstart har miljön varit en utgångspunkt och vi har tillsammans med Ecoscape Architects och Skanska lagt stor vikt vid att hitta energisparande lösningar och att minimera användningen av ämnen som är farliga för klimatet, miljön och användarna av byggnaden. Bland annat dämpas solvärmen med utvalda glas och vertikala solskärmar på östra och västra fasaden, vilket minskar fastighetens kylbehov. Detta är viktigt, eftersom kylning generellt drar mer energi än uppvärmning. Stor vikt har även lagts vid ljus och luft vilket ger ett behagligt och inspirerande inomhusklimat. Byggnaden har ett invändigt atrium med genomgående transparenta glasväggar som ska inspirera till öppenhet, komfort och kommunikation.

Kometen_textbild_9Du som hyresgäst kommer också att bli en viktig del i helhetskonceptet. Bland annat har vi tio lånecyklar som gör att du lätt kan ta dig ut i närområdet och göra ärenden utan att behöva ta bilen. Vi hoppas också att Kometens läge kommer att erbjuda ett lockande alternativ för företagare som idag pendlar dagligen från Staffanstorp till exempelvis Malmö och Lund. Genom att kunna ha sitt kontor närmare hemmet sparas både utsläpp, pengar och dyrbar tid.

Sopsortering, återvinning och energisparande aktiviteter är en självklar del av vardagen på Kometen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *