Nätverket

På Kometen skapas kontakter

Kometen har totalt 40 arbetsplatser med en blandning av kommunal och privat verksamhet. Detta innebär att det kommer att skapas en dynamisk atmosfär där egenföretagare inom ett stort antal yrkesområden delar lokaler med bland annat Staffanstorps näringsutvecklare och Business Port (ett näringslivsbolag som ägs av företagen i Staffanstorp och Staffanstorps kommun). Det kommer därför att finnas goda möjligheter att etablera kontakter med andra inom ditt yrkesområde och närliggande områden, men också närhet till kompetens inom näringslivsutveckling och företagande. Trevliga luncher, lättsam och avslappad atmosfär samt nya bekantskaper är en bonus som följer med!

Kometen_textbild_10

Kommunalt och privat näringsliv sida vid sida

Hela första planet innehas av Staffanstorps Centrum AB som är ett moderbolag för de kommunalt ägda dotterbolagen i Staffanstorps kommun. Dessa är Staffanstorpshus AB/Staffanstorps Kommunfastigheter AB, Staffanstorps Energi AB, samt Staffanstorps Fibernät AB.

Att kunna samla de kommunala bolagen under samma tak ger fördelar såsom förbättrade samordningsmöjligheter och samverkan. Dessutom skapas på Kometen en miljö där det kommunala och privata näringslivet finns sida vid sida. Det ger nya kontakter och goda möjligheter till nätverksbyggande från båda sidor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *