Röster om Kometen

Annika W. Jalgén, VD för näringslivsbolaget Business Port Staffanstorp tycker att Företagshotellet Kometen är viktig ur en mängd aspekter för Staffanstorps kommun.

På Kometen kan man sitta tillsammans med andra företagare i en fräsch och kreativ miljö. Här får man hjälp med de basala bitarna som man som företagare varken är speciallist på eller har tid till. Utskriftsmöjligheter, reception som är öppen, fikarum, tillgång till bokningsbara konferensrum och en färdig uppkoppling på bredband.  Den viktigaste ingrediensen i att sitta här är dock kontakten med andra företag.

Det kan vara ensamt att driva företag , här får man kollegor och kontakter genom att man sitter nära andra. När man är ny kanske man kan hitta inspiration och idéer genom de kollegor man får här i huset. Vi hjälper varandra med kontakter och kunskap över en fika.

Business Port är näringslivsbolaget i Staffanstorp och vi arbetar med frågor som rör företagandet i stort. Det kan vara kontakter med kommunen men det kan också vara nätverksskapande. Vi samarbetar med olika organisationer för att kunna ge våra nystartade företag utbildningar som behövs under de första fem åren som företagare. Ibland är det på plats på Kometen, andra gånger kan det vara i Malmö. Genom Business Ports partnernätverk får man också kontakter med företag som kan hjälpa till med ekonomi, IT, juridik och andra viktiga frågor.

Närheten till Business ports kontakter och verksamhet kommer alla företagen till gagn.

Företagshotellet Kometen inrymmer både nystartade företag och företag som varit igång i många år och är etablerade. I båda fallen är det kontaktskapandet som ger effekter för företaget och företagaren. Dessutom arbetar kommunens aktiebolag i huset och även här kan man se effekter av samarbete och möjligheter.

Ett bra och välkomnande hus som rymmer kreativitet och entreprenörskap och där det föds framgångar och nya idéer!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *